ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

Ympäristö tai rakennus on esteetön silloin, kun se on kaikille käyttäjille toimiva, turvallinen ja kun kaikkiin tiloihin ja tasoille on helppo päästä. Lisäksi tilat ja niissä tapahtuvat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, kuten liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille, joiden kyky liikkua ja toimia itsenäisesti on sairauden, vamman tai muun syyn takia heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Esteettömyys mahdollistaa liikkumisen helppouden kaikille käyttäjäryhmille niin lastenvaunujen kanssa liikkuvalle, vanhukselle apuvälineineen kuin tavaroiden kuljettajille ja ammattiaan harjoittavalle siistijällekin.

Esteettömyyskartoituksella pyritään selvittämään fyysisen ympäristön esteitä, tarkoituksenaan selvittää, miten kartoitettava kohde palvelee sen kaikkia käyttäjiä sekä antaa toimenpide-ehdotuksia ongelmien poistamiseksi. Uudiskohdetta rakennettaessa esteettömyyskartoitus auttaa suunnittelijoita luomaan esteettömän rakennuksen ympäristöineen. Esteettömyys lisää asuin- ja toimintaympäristön laatua, turvallisuutta ja käytettävyyttä.

Esteettömyyskartoitus on suunnattu sekä yksityisasiakkaille sekä organisaatioille, joilla on tavoitteena edistää esteettömyyttä omassa asuin- ja toimintaympäristössään. Yksityisasiakkaalle tehtäessä kartoituksessa huomioidaan aina hänen jäljellä oleva toimintakykynsä ja yksilöllisyytensä, myös huomioiden elinkaariajattelu.

Palvelu sisältää

  • Asiakaskohteessa toteutetun havainnoinnin, haastattelun ja kartoituksen
  • Suunnitelman ja suosituksen toteutettavista toimenpiteistä
  • Toimenpiteiden dokumentoinnin ja raportoinnin tilaajalle

Palvelu toteutetaan tilaajan esittämässä ja palvelun tuottajan yhteisesti hyväksymässä laajuudessa.

Suoritetaan sekä pienempiä yksittäisten tilojen kartoituksia (esim. yhden tilan kartoitus, pesutilat) että suurempia kokonaisuuksia (esim. koko asunnon ja ulkoalueen kartoituksia).

Yhteys- ja vastuuhenkilöt

Susanna Korkeakangas, fysioterapeutti AMK, Rakennusinsinööri AMK

Satu Ketonen, fysioterapeutti, esteettömyyskartoittaja