Alaraajojen ongelmat ja kivut heijastuvat yleensä heti päivittäiseen liikkumiseen, estäen huonoimmillaan sen kokonaan. Alaraajoista johtuvia kipuja ja ongelmia voi ilmetä jalkateristä aina hartioihin saakka. Tutkimalla ihmisen liikettä ja liikkumista selvitetään virhemallit, jotka ovat rasitusperäisten oireiden taustalla.

Alaraajafysioterapiassa hoidetaan ja korjataan alaraajan tai jalkaterän toimintahäiriöitä sekä pyritään ehkäisemään jo etukäteen ongelmien syntymistä. Alaraajojen ongelmat on hyvä hahmottaa ajoissa vammojen ehkäisemiseksi. Alaraajaongelmiin erikoistunut fysioterapeutti suorittaa alaraajatutkimuksen, jossa analysoidaan asiakkaan liikkumista, ryhtiä ja alaraajojen lihasvoimaa, mahdollisia pituuseroja ja yleistä toimivuutta. Käytämme monipuolisia fysioterapian menetelmiä kivun hoidossa sekä ohjaamme asiakkaalle harjoitteita omaehtoiseen kuntoutukseen. Tarvittaessa valmistamme yksilölliset ohjaavat FootBalance medical –pohjalliset kivun hoitoon, alaraajojen rakenteellisten virheasentojen tai toiminnallisen linjauksen korjaamiseen.

Vedessä tapahtuvaa harjoittelua

Allasterapia toteutetaan Loimaan uimahallissa, Vesihovissa. Allasosastolla on käytössä allashissi, jolloin myös pyörätuolisasiakkaat pääsevät altaaseen turvallisesti. Allasterapiaan osallistuminen ei edellytä uimataitoa. Fysioterapeutti on mukana altaassa ohjaamassa harjoittelua – tarvittaessa myös pukeutumisen ja peseytymisen aikana.

Allasterapia on yksi fysioterapian muoto ja sillä tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa harjoittelua, jossa hyödynnetään veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia.Vesi elementtinä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun. Allasterapia sopii niin lapsille kuin aikuisillekin.

Vesi on mieluinen harjoitteluympäristö. Allasterapia voi sisältää esimerkiksi liikunta– ja toimintakykyä tukevia harjoituksia, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittaviaharjoitteita, liikkuvuus-, tasapaino-, kehonhallinta- ja lihasvoimaharjoitteita sekä veteen tottumisen harjoituksia.

Nortamonka

Fasciakäsittelyssa hoito kohdistuu lihaskalvoihin omalla erityisellä tekniikalla. Käsittely lievittää kipuaa, lisää lihasten elastisuutta, tehostaa aineenvaihduntaa. Tekniikalla hoidetaan erilaisia lihasten jännitystiloja, jänne- ja nivelsidevaivoja sekä vammojen- ja leikkauksien jälkitiloja.

Esteettömyyskartoituksella pyritään selvittämään fyysisen ympäristön esteitä, tarkoituksenaan selvittää, miten kartoitettava kohde palvelee sen kaikkia käyttäjiä sekä antaa toimenpide-ehdotuksia ongelmien poistamiseksi.

Klassinen hieronta kuuluu olennaisena osana suomalaiseen terveydenhoidon ja hyvinvoinnin kulttuuriin. Klassinen hieronta on perinteistä pehmytosakäsittelyä lihaskireyksien ja lihasjännitysten laukaisemiseksi. Muokkaamalla lihasta erilaisin ottein aineenvaihdunta tehostuu, verenkierto lisääntyy, kipu lievittyy, ihon joustavuus paranee ja kudoksen uusiutuminen tehostuu.

Hieronnassa käytettäviä tekniikoita ovat muun muassa sively, taputus, ravistelu ja täristys. Hieronnan vaikutukset ovat monenlaisia, mutta pääasiassa kuitenkin hieronta vaikuttaa vilkastuttamalla kudosten aineenvaihduntaa. Yleisimmin hierontaa käytetään fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. Hierontaa voidaan käyttää myös ehkäisemään vaivoja.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimauksen aiheuttaja. Se on kohtauksittaista kiertohuimausta, joka kestää alle puoli minuuttia ja liittyy yleensä tiettyyn pään asentoon. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee usein itsestään, mutta joillain oireet kestävät jopa vuosia tai paranemisen jälkeen oireet uusiutuvat.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainokivien ajautumisesta sisäkorvan kaarikäytäviin. Tasapainokivet häiritsevät sisäkorvan aistinkarvojen toimintaa, mikä aiheuttaa virheellisiä aistituntemuksia pään asennosta. Hyvänlaatuista asentohuimausta tutkitaan asentoprovokaatio- ja liiketestien avulla sekä hoidetaan yksinkertaisin asentomanööverein. Hyvänlaatuinen asentohuimaus paranee usein itsestään, mutta hoito nopeuttaa potilaan paranemista ja paluuta normaaliin arkeen.

Teippausmenetelmä, jota käytetään tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidon ja kuntoutuksen osana. Kinesioteippausta käytetään vähentämään kipua, lisäämään liikkuvuutta, ohjaamaan liikettä sekä turvotuksen poistoon, nestekiertoa parantamalla.

Kipufysioterapia on kivun ja sen hoitoon erikoistunutta fysioterapiaa. Kipufysioterapiaa tekee kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden käynyt fysioterapeutti, jolla on keinoja vaikuttaa kipuun ja tietoa kivun syntymekanismeista.

Kipufysioterapiassa on biopsykososiaalinen lähestymistapa kroonisen kivun hoitoon. Kipufysioterapialla voidaan helpottaa kivun oireiden hallintaa ja vaikuttaa näin parantavasti elämänlaatuun. Kipufysioterapia on kivun hoitoa fysioterapian keinoin, menetelminä mm. harjoitteluterapia, manuaalinen terapia, fysikaaliset hoidot, rentoutusharjoitukset, peiliterapia jne, kulloisenkin tilanteen mukaan.

Kipufysioterapiasta apua pitkittyneisiin, kroonisiin kiputiloihin mm. kroonisiin niska- ja selkäkipuihin, fibromyalgiaan, CRPS ja muista sairauksista johtuviin kiputiloihin.

Laskimoiden vajaatoiminta (kuten esim. suonikohjut) on yleinen tauti.  Monet riskitekijät kuten geneettinen taipumus, mutta myös liikunnan puute – esimerkiksi seisoma- tai istumatyö – saattavat johtaa laskimohäiriöiden kehittymiseen. Useissa tapauksissa hoidoksi riittää lääkinnällinen hoitosukka. Säännöllinen hoitosukan käyttö hidastaa laskimovajaatoiminnan etenemistä. Sukkien säännelty puristus eli kompressio tukee laskimoiden toimintaa, parantaa alaraajojen laskimoveren paluuvirtausta, ehkäisee raajaturvotusta pienentämällä hiussuonten ja kudoksen välistä paine-eroa tai vähentää jo syntynyttä turvotusta sekä edistää virtausta imuteissä.

Hoitosukka valitaan aina yksilöllisesti jalan mittojen mukaan ja laskimovajaatoiminnan vaikeusasteen mukaan.

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jonka tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja parantaa kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa omassa toimintaympäristössään. Fysioterapiassa keskeistä on huomioida kuntoutujan kokonaisvaltainen toimintakyky sekä voimavarat arjessa selviytymiseksi.

Neurologinen fysioterapia koostuu moniammatillisesta yhteistyöstä hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden sekä kuntoutujan läheisten kanssa. Neurologinen fysioterapia keskittyy erilaisten sairauksien hoitoon, joista yleisimpiä ovat multippeliskleroosi (MS-tauti), parkinsonintauti, aivoverenkiertohäiriöt kuten aivoinfarkti ja aivoverenvuoto, aivo- ja selkäydinvammat, lihassairaudet sekä harvinaisemmat neurologiset sairaudet. Fysioterapeutti osallistuu apuvälinetarpeen arviointiin, hankintaan ja niiden käytön opastukseen ja harjoitteluun yhdessä kuntoutujan kanssa. Mahdolliset kodinmuutostyöt voidaan myös kartoittaa yhdessä fysioterapeutin kanssa.

Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen avokuntoutuksen palveluntuottaja. Vaativa lääkinnällinen avokuntoutus toteutetaan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti, lisätietoja www.kela.fi/kuntoutus

Meillä on myös voimassaolevat sopimukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Loimaan Kaupungin kanssa vaikeavammaisten avoterapiasta. Lisäksi meille ovat tervetulleita myös Valtiokonttorin, Vakuutusyhtiöiden maksuosoituksella hoitoon tulevat kuin myös ITSEMAKSAVAT asiakkaat.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa tai turvata asiaakkaan itsenäistä työ-, toiminta- ja liikuntakykyä. Palvelua tuotetaan lähinnä nuorille- ja aikuisasiakkaille. Terapiaa toteutetaan Kanta-Loimaan Fysioterapian terapiatiloissa, kotikäynteinä kuin myös allasterapiana. Käytössämme on uusinta teknologiaa- teknisavusteisia kuntoutuksen laitteita mm.

  • Thera vital (tigo 510)- moottoriavusteinen käsi- ja jalkarestoraattori, motivaatiota lisäämässä myös fysioterapiaa tukevia peliohjelmia.
  • Thera-Balance turvalliseen tasapainon harjoitteluun tai vaikkapa seisomisen harjoitteluun.
  • Pablo – interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin. Pablo-laitteistoa voidaan hyödyntää niin neurologisen, kuin ortopedisen kuntoutuksen eri vaiheissa. Laitteisto sopii aikuisille ja lapsille. Ohjelmisto mahdollistaa dokumentoinnin ja terapian seurannan. Pablo-laitteistolla on mahdollista mitata käden puristus- ja ojennusvoimat, sormien puristusvoimat, sekä yläraajan liikkuvuuksia.
  • Painokevennetty kävelykuntoutus.
  • Terapiamaster
  • WII, pelilaitteisto